TELLUS® urna | Tellus urna köp- och leveransvillkor
Beskrivning av köp- och leveransvillkor vid köp hos tellusurna.se
tellus urna,köpvillkor,leveransvillkor,köp- och leveransvillkor
1808
page-template-default,page,page-id-1808,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Köp- och leveransvillkor

 

Allmänt: Dessa villkor gäller när du som konsument, här efter kallad Kund/Kunden, gör en beställning via www.tellusurna.se, efter kallad Webbplatsen, och därtill hörande sidor. Avtal ingås mellan Kunden och Millennium Design AB (organisationsnummer 556248 – 4419). Kontaktuppgifter och övrig information om Millennium Design AB framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är återförsäljare samt konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

 

För att genomföra köp på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Millennium Design AB förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

 

Millennium Design AB reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild och skrivfel på Webbplatsen, samt prisjusteringar (exempelvis förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar). Millennium Design AB har rätt att korrigera eventuella fel och att uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så skall Millennium Design AB så snart detta har uppdagats meddela Kunden därom och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Millennium Design AB fortsätter med beställningen.

 

Leveranstid: 3 – 5 arbetsdagar inom Sverige (under semestertid kan det ta längre tid).

 

Leveranser: Alla leveranser sker med av Millennium Design AB vald speditör och debiteras enligt prislista. Det är köparens ansvar att uppge korrekta adress- och kontaktuppgifter vid beställningstillfället och att, efter det att vi effektuerat ordern, följa upp leveransen hos speditören, samt tillse att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe i de fall då varan inte kunnat levereras direkt hos köparen. Om köparen inte hämtar ut paketet har Millennium Design AB rätt att debitera Kunden kostnaden för returfrakten.

 

Retur och Reklamation: Kontakta oss alltid innan retur av paket. Oskadade varor med bibehållet emballage kan av Kund returneras kostnadsfritt (förutom returfrakt) inom 14 dagar. Pengar för redan betald vara betalas tillbaka inom 10 dagar från det vi erhållit oskadad vara. Vid reklamation på grund av transportskadat gods ber vi er fotografera skadan samt kontakta oss för kompensation alternativt retur.

 

Millennium Design AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Millennium Design AB inte kan råda över, t ex arbetskonflikt, krig, eldsvåda, terrordåd, ändrade myndighetsbestämmelse, tekniska problem eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om sådan situation skulle uppstå informerar Millennium Design AB Kunden. Har omständigheten varat längre än en månad har båda parter rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

Kampanjer och erbjudanden: Millennium Design AB kan under valfria perioder erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa villkor. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Millennium Design AB i samband med kampanjen. Millennium Design AB förbehåller sig rätten att när som helst återkalla kampanjer och då gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.